Cennik

Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w sprawie wysokości opłat za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydania zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru stada zwierząt futerkowych i matek pszczelich od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku – (plik *.pdf – 276 KB)… Czytaj dalej >> Cennik

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – (plik *.pdf – 511 KB) Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 377 KB) Odpowiedzi na pytania do SIWZ – (plik *.pdf – 287 KB) Ogłoszenie o zamówieniu – (plik *.pdf – 213 KB) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 695 KB) Załączniki – (plik *.docx… Czytaj dalej >> Bezgotówkowy zakup paliw płynnych