Cennik


Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w sprawie wysokości opłat za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydania zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru stada zwierząt futerkowych i matek pszczelich od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku – (plik *.pdf – 276 KB)


Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 04 grudnia 2015 r. Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone przez Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku – (plik *.pdf – 1,15 MB)


Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za korzystanie z bazy ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Wisełce – woj. zachodniopomorskie za 2017 rok – (plik*.pdf – 500KB)


Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w sprawie wysokości opłat za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydania zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru stada zwierząt futerkowych i matek pszczelich od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku – (plik *.pdf – 506 KB)


Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 01 grudnia 2016 r. Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone przez Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku – (plik *.pdf – 156 KB)