Dostawa energii elektrycznej – ZP.262.6.2020


Informacja o wyniku postępowania – (plik *.pdf – 181 KB)


Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 172 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu – (plik *.pdf – 169 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 492 KB)
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 47 KB)