Kierownictwo

obrazek

Dyrektor

Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

Leszek Sobolewski

urodzony 14.06.1958 r. w Lesznie.

Ukończone:

Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera zootechniki, specjalizacja hodowla zwierząt futerkowych.

Studia podyplomowe: Planowanie i organizacja hodowli bydła na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Przebieg pracy: Specjalista ds. doradztwa rolniczego w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Białymstoku – 1983 r.; od września 1983 r. do 2002 r.: specjalista, st. specjalista, główny specjalista, kierownik działu oceny bydła OSHZ/Oddział Białostocki KCHZ, od 2002 r. do 2005 r. kierownik Oddziału Białostockiego, od 2006 r. zatrudniony na stanowisku z-cy dyrektora KCHZ, następnie powołany na stanowisko dyrektora KCHZ.

Żonaty, syn i córka

 

————————————————————————————————————————————————————-

obrazek

 


Zostaw komentarz