Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do nieruchomości Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt – ZP.262.9.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – (plik *.pdf – 103 KB)


Specyfikacja Warunków Zamówienia (zmiana) – (plik *.pdf – 543 KB)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (zmiana II) – (plik *.pdf – 543 KB)
Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ I – (plik *.pdf – 170 KB)
Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ II – (plik *.pdf – 102 KB)
Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ III – (plik *.pdf – 137 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu 2022BZP0018744301 – (plik *.pdf – 104 KB)
Specyfikacja Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 542 KB)
Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 45 KB)