Termorenowacja budynku przy ul. Przyszłości 1 w Parzniewie


Informacja o wyniku postępowania – (plik *.pdf – 624 KB)


Zawiadomienie o danych podawanych podczas otwarcia ofert – (plik *.pdf – 83 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – (plik *.pdf – 148 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 568 KB)
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 44 KB)
Dokumentacja projektowa – (Projekt_pdf_zip)
Kosztorys ślepy – (plik *.pdf – 372 KB)  (Kosztorys_slepy_zip)