Zakup paliw ciekłych – ZP.262.5.2021


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik *.pdf – 109KB)


Informacja z otwarcia ofert (plik *.pdf – 102KB)


Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (plik *.pdf – 105KB)


Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ (plik *.pdf – 105KB)


Ogłoszenie o zamówieniu 2021_BZP 00303206_01 (plik *.pdf – 120KB)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (plik *.pdf – 300KB)
Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia (plik *.docx – 22KB)