66 Zjazd EAAP (Europejskiej Federacji Zootechnicznej)

Od 31 sierpnia do 4 września 2015 roku odbywał się w Warszawie 66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP), którego jednym z współorganizatorów było Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Głównym organizatorem Zjazdu było Polskie Towarzystwo Zootechniczne, które Zjazd EAAP organizowało w Polsce już po raz trzeci. Patronami Zjazdu byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, który zaprosił EAAP do organizacji Zjazdu w Polsce oraz Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Na Zjazd zarejestrowanych było blisko 1200 uczestników i osób towarzyszących z 62 krajów świata. Ostatecznie w obradach brało udział 1135 osób z 60 krajów, z tego 942 uczestników było z 35 krajów będących członkami EAAP a 171 z 26 krajów nienależących do EAAP. Spośród krajów członkowskich, najwięcej uczestników odnotowano z następujących państw:

Kraj

Liczba uczestników

Polska

247

Francja

107

Holandia

95

Niemcy

71

Włochy

51

Wielka Brytania

43

Dania

41

A spośród krajów niebędących członkami EAAP:

Kraj

Liczba uczestników

USA

22

Japonia

19

Australia

15

Kanada

15

Brazylia

13

Urugwaj

12

 

Tylko podczas dwóch Zjazdów EAAP liczba uczestników była większa: w Barcelonie w 2009 r. i w Nantes w 2013.

Temat przewodni Zjazdu brzmiał: „Innowacje w produkcji zwierzęcej: od idei do praktyki”. Podczas 55 sesji naukowych liczba zaproszonych prelegentów była najwyższa w historii Zjazdów tak samo jak liczba 20 stypendiów udzielonych młodym pracownikom nauki.

Ostatniego dnia Zjazdu obyło się Krajowe Forum Nauka-Praktyce, w którym uczestniczyło łącznie ok. 150 osób z Polski i ze świata.

Tego samego dnia odbyły się też wycieczki specjalistyczne, w których uczestniczyło łącznie blisko 140 osób a 3-4 września miała także miejsce wystawa, gdzie swoje stoisko miało także Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Ale Zjazdy EAAP to nie tylko nauka – to także możliwość spotkania znajomych i przyjaciół z całego świata i w końcu możliwość przybliżenia kraju – gospodarza. Jednym z elementów była muzyka. Uroczyste otwarcie Zjazdu, w którym uczestniczył także Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Taduesz Nalewajk, odbyło się przy dźwiękach muzyki Chopina, podczas Wieczoru Polskiego królowała muzyka ludowa z kilku regionów Polski a podczas kolacji pożegnalnej towarzyszył jej uczestnikom jazz. Organizatorzy postarali się także umożliwić pokazanie Warszawy mimo bardzo napiętego programu obrad i zorganizowali nocne jej zwiedzanie z przewodnikiem – 370 uczestników wycieczki „Warsaw by night” świadczy o tym jak dobry był to pomysł.

Dobre jedzenie, miłe towarzystwo, interesujący program towarzyszący będące uzupełnieniem ciekawych doniesień naukowych i dyskusji na pewno długo pozostaną w pamięci uczestników Zjazdu w Warszawie. Tak samo jak niespodziewany upał, który przez pierwsze dwa dni dał się wszystkim we znaki.


Raport końcowy – (plik *.pdf – 268 KB)


W dniach 19 i 20 lutego 2014 r. z wizytą w Polsce przebywali Prezydent EAAP Philippe Chamineau oraz Sekretarz Generalny EAAP Andrea Rosati. Celem wizyty była ocena stanu przygotowań do 66. Zjazdu EAAP, który odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 4 września 2015 r. w Polsce.
Goście z EAAP spotkali się z Panem Tadeuszem Nalewajkiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezydent EAAP podziękował Ministrowi za zaproszenie do zorganizowania Zjazdu w Polsce. Omówiono główne zadania EAAP, cele stawiane zjazdom i przedyskutowano korzyści jakie może przynieść polskiej hodowli i nauce, dobra organizacja i promocja Zjazdu.
W spotkaniu uczestniczyli także, Pan Prof. Roman Niżnikowski Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Pan Jan Prandota Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW, Pani Hanna Kostrzewska Z-ca Dyrektora Departamentu, Ela Sawicka Główny specjalista w Departamencie, Pan Leszek Sobolewski Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt oraz Pani Dorota Krencik Główny specjalista KCHZ.
Delegacja EAAP spotkała się również z JM Rektorem Prof. dr hab. Alojzym Szymańskim oraz władzami SGGW w Warszawie, którzy będą gościć uczestników przyszłorocznego zjazdu na terenie kampusu SGGW.
W swoim raporcie z wizyty w Warszawie goście określili warunki organizacyjne jako zbliżone do optymalnych.


 

Dodaj komentarz