67. Zjazd EAAP

Dorota Krencik wyróżniona przez Europejską Federację Zootechniczną (EAAP)

Podczas 67 Zjazdu EAAP Dorota Krencik, jako jedna z trzech osób otrzymała Distingushed Service Award co w wolnym tłumaczeniu oznacza nagrodę za zasługi dla EAAP.
Nagrodą jest medal i zwolnienie z opłaty rejestracyjnej na tegoroczny Zjazd EAAP.
Nagroda przyznawana jest od roku 1990 przez Radę EAAP w uznaniu zasług dla sektora produkcji zwierzęcej w ogóle a dla EAAP w szczególności. Do ubiegłego roku przyznano 78 takich wyróżnień a jedyną osobą z Polski, która je otrzymała był prof. dr hab. Henryk Jasiorowski.
Dorota Krencik pierwszy kontakt z EAAPem miała podczas organizacji Zjazdu EAAP w Warszawie w roku 1998, kiedy to z ramienia Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, wspólnie z Biurem FAO w Budapeszcie i EAAP, organizowała konferencję Okrągłego Stołu nt. identyfikacji zwierząt.
Od roku 1999 jest (z krótką przerwą) członkiem Grupy Roboczej EAAP ds. Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, poprzednio zwanej Grupa Kontaktową. Praca w tej grupie polega głównie na nawiązywaniu kontaktów w Polsce w celu udziału polskich przedstawicieli w realizacji konkretnych projektów międzynarodowych (np. BABROC czy FABRE TP) oraz na informowaniu o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez EAAP.
Uczestniczyła też w pracach zespołu opracowującego pierwszy Plan Strategiczny EAAP na lata 2007-2012.
Jednak największym zadaniem, jakie przed nią stanęło był udział w pracach Komitetu Organizacyjnego 66. Zjazdu EAAP w roku 2015, gdzie pełniła funkcję Sekretarza, reprezentując Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, które jest oficjalnym przedstawicielem Polski w EAAP.

14088437_876360312496920_3197610603381442261_nCrC8ynPWEAAP_gR

 

 

 

 

 

 

DSCN3538[1]DSCN3540[1]