Bezgotówkowy zakup paliw płynnych


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – (plik *.pdf – 293KB)


Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 287KB)


Odpowiedzi na pytania do SIWZ – (plik *.pdf – 293KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – (plik *.pdf – 215KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 723KB)
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 30KB)