Bezgotówkowy zakup paliw płynnych – ZP.262.5.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – (plik *.pdf – 179 KB)


Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 173 KB)


Odpowiedź na pytania do SIWZ – (plik *.pdf – 30 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu – (plik *.pdf – 217 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 453 KB)
Załączniki do SIWZ – (plik *.docx – 48 KB)