CERTYFIKAT JAKOŚCI ICAR PRZYZNANY!

W listopadzie 2009 roku Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium Referencyjnemu, Prezydium Zarządu ICAR (International Committee for Animal Recording) przyznało Certyfikat Jakości ICAR.

Certyfikaty Jakości ICAR są potwierdzeniem jakości usług świadczonych przez organizacje członkowskie.LOM KCHZ LR było pierwszym laboratorium referencyjnym, któremu ICAR przyznał Certyfikat wyłącznie na ten rodzaj działalności.

W grudniu 2015 roku przeprowadzono kolejny audyt ICAR, który potwierdził, że działalność LOM KCHZ Laboratorium Referencyjnego spełnia wszystkie normy i wymagania stawiane przez ICAR laboratoriom referencyjnym.Ważność Certyfikatu Jakości ICAR została przedłużona do czerwca 2018 roku. (Certificate of Quality , *.pdf)