Dostawa energii elektrycznej – ZP-461-10/2017


Informacja o wyniku postępowania – (plik *.pdf – 246KB )


Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 367KB)


Odpowiedzi na pytania do SIWZ_2 – (plik *.pdf – 896KB)


Odpowiedzi na pytania do SIWZ – (plik *.pdf – 300KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – (plik *.pdf – 213KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 759KB)
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 36KB)