Dostawa energii elektrycznej – ZP-461-8/2017


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – (plik *.pdf – 225KB)


Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 295KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – (plik *.pdf – 214KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 746KB)
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 36KB)