Dostawa odczynników chemicznych


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – (plik *.pdf – 291 KB)
Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 238 KB)


Odpowiedź na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 301 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu – (plik *.pdf – 218 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 777 KB)
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 37 KB)