Dostawa odczynników chemicznych – ZP.262.1.2020


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – (plik *.pdf – 180 KB)


Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 178 KB)


Odpowiedź na pytania do SIWZ – (plik *.pdf -185 KB)
Odpowiedź na pytania do SIWZ – (plik *.pdf – 176 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – (plik *.pdf – 158 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 536 KB)
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 35 KB)