Dostawa odczynników chemicznych – ZP.262.6.2018

 


Informacja o wyniku postępowania – (plik *.pdf – 938 KB)


 

Zawiadomienie o danych podawanych podczas otwarcia ofert – (plik *.pdf – 122 KB)


Odpowiedzi na pytania do SIWZ I – (plik *.pdf – 128 KB)
Odpowiedzi na pytania do SIWZ II – (plik *.pdf – 2,5 MB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – (plik *.pdf – 214 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 493 KB)
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 32 KB)