Dostawa odczynników chemicznych – ZP.262.7.2020


Informacja o wyniku postępowania – (plik *.pdf – 202 KB)


Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 178 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – (plik *.pdf – 154 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 539 KB)
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 48 KB)