INFORMACJA o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. poz.2004) – Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie informuje,
że posiada zbędne i zużyte następujące składniki majątkowe: plik *.pdf (1,92MB)