Personel

Lista personelu LOM KCHZ LR z/s w Parzniewie
Agnieszka Szewczyk – Kierownik LOM KCHZ LR z/s w Parzniewie
Inga Jaroń – Główny specjalista ds. badań
Beata Kamińska – Główny specjalista ds. przetwarzania danych
Bożena Jarczewska – Asystent ds. badań
Magdalena Ostap – Asystent ds. badań
Katarzyna Mamul – Asystent ds. badań
Karolina Angowska – Starszy specjalista ds. badań
Bożena Tkacz – Starszy specjalista ds. badań
Paweł Samoluk – Starszy specjalista ds. technicznych
Magdalena Świderska – Starszy specjalista ds. badań
Adam Szepietowski – Starszy specjalista ds. badań
Dorota Cieślakowska – Starszy specjalista ds. badań
Ewa Koza – Pracownik gospodarczy
Marek Dąbrowski – Pracownik gospodarczy – kierowca
Ryszard Wachowicz – Starszy rzemieślnik
Bogusław Palcewicz – Asystent ds. logistyki i transportu

Dodaj komentarz