Wydział Administrowania i Gospodarowania Nieruchomościami

Wojciech Pawlica    – Główny Specjalista – Kierownik Wydziału Administrowania i Gospodarowania Nieruchomościami
Marianna Stefaniak    – Główny Specjalista Wydziału Administrowania i Gospodarowania Nieruchomościami
Paweł Kajak    – Główny Specjalista Wydziału Administrowania i Gospodarowania Nieruchomościami
Wojciech Rasiński    – Asystent Wydziału Administrowania i Gospodarowania Nieruchomościami
Aniela Kowalik    – Specjalista Wydziału Administrowania i Gospodarowania Nieruchomościami
Henryk Jas     – Asystent Wydziału Administrowania i Gospodarowania Nieruchomościami
Eugeniusz Nitschke     – Starszy Rzemieślnik w Wydziale Administrowania i Gospodarowania Nieruchomościami
Anna Wiśniewska    – Robotnik Gospodarczy w Wydziale Administrowania i Gospodarowania Nieruchomościami
Józef Bębenek   – Starszy Rzemieślnik w Wydziale Administrowania i Gospodarowania Nieruchomościami
Alicja Ścibisz    – Robotnik Gospodarczy w Wydziale Administrowania i Gospodarowania Nieruchomościami
Alfreda Punińska    – Sprzątaczka
Maria Schupke     – Sprzątaczka
Urszula Supranowicz     – Sprzątaczka

Kontakt:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel (22) 632-01-42, (22) 632-01-78
faks (22) 632-01-15

email: w.pawlica@kchz.agro.pl , kchz@kchz.agro.pl