Wydział Administrowania i Gospodarowania Nieruchomościami

Pawlica Wojciech     – Główny Specjalista – Kierownik
Bębenek Józef     – Starszy Rzemieślnik
Jas Henryk     – Asystent
Kajak Paweł    – Główny Specjalista
Kowalik Aniela     – Specjalista
Nitschke Eugeniusz     – Starszy Rzemieślnik
Punińska Alfreda  – Sprzątaczka
Rasiński Wojciech    – Asystent
Schupke Maria   – Sprzątaczka
Stefaniak Marianna    – Główny Specjalista
Supranowicz Urszula    – Sprzątaczka
Ścibisz Alicja     – Robotnik Gospodarczy
Wiśniewska Anna     – Robotnik Gospodarczy

Kontakt:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel (22) 632-01-42, (22) 632-01-78
faks (22) 632-01-15

email: kchz@kchz.agro.pl