Udostępnienie informacji

Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933) z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

W celu uzyskaniu potrzebnych Państwu informacji prosimy o skontaktowanie się z właściwym Wydziałem (stanowiskiem pracy), lub wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres:

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
fax: (22) 632 01 15

Zgodnie z art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933) poszukiwana przez Państwa informacja zostanie udostępniona.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – (plik *.pdf – 120 KB)