Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Historia
Historia[read more]
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2001 roku. Zostało utworzone na mocy Rozporządzenia Ministra...
Struktura firmy
Struktura firmy[read more]
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity ustawy – Dz....
Zadania kontroli
Zadania kontroli[read more]
Do zadań statutowych Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt należy prowadzenie kontroli w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich tych gatunków,...
Kompetencje kontroli
Kompetencje kontroli[read more]
Na podstawie art. 41 ust 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst...
Majątek
Majątek[read more]
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt użytkuje otrzymany w zarząd majątek Skarbu Państwa niezbędny do prawidłowego wykonywania zadań statutowych jednostki. Majątek...
Cennik
Cennik[read more]
Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 05 listopada 2018 r. Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w sprawie zasad pobierania...

Dodaj komentarz