Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Leszek Sobolewski

 

Leszek Sobolewski, urodzony 14.06.1958 r. w Lesznie.

Ukończone:

Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera zootechniki, specjalizacja hodowla zwierząt futerkowych.

Studia podyplomowe: Planowanie i organizacja hodowli bydła na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

 

  Przebieg pracy:

Specjalista ds. doradztwa rolniczego w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Białymstoku – 1983 r.;

od września 1983 r. do 2002 r.: specjalista, st. specjalista, główny specjalista, kierownik działu oceny bydła OSHZ/Oddział Białostocki KCHZ,

od 2002 r. do 2005 r. kierownik Oddziału Białostockiego,

od 2006 r. zatrudniony na stanowisku z-cy dyrektora KCHZ, następnie powołany na stanowisko dyrektora KCHZ.

Żonaty, syn i córka

Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Janusz Kądziela

 

j_kadziela   

Janusz Kądziela, urodzony 24.11.1952 r. w Olsztynie.

Ukończone:
Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie z tytułem inżyniera zootechniki.
Studia podyplomowe: Hodowla owiec w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie.

 

Przebieg pracy:

od 1976 r. do 1999 r. : specjalista, st. specjalista, selekcjoner, główny specjalista, kierownik działu hodowli owiec i kóz, kierownik działu hodowli trzody chlewnej OSHZ w Olsztynie.

Od 1999 r. do 2000 r. dyrektor OSHZ w Olsztynie,

od 2001 r. do 2002 r. kierownik Inspektoratu Olsztyńskiego KCHZ,

od 2002r. do 2006 r. główny specjalista kontroli hodowli i rozrodu świń KCHZ,

od lutego 2006 r. zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora KCHZ.

Żonaty, syn