Cennik


Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 01 grudnia 2016 r. Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone przez Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku – (plik *.pdf – 156 KB)


 

Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 04 grudnia 2015 r. Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone przez Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku – (plik*.pdf)