Udostępnianie Informacji

Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933) z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.… Czytaj dalej >> Udostępnianie Informacji

Instrukcja Obsługi

Strona podmiotowa BIP KCHZ tworzona jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwia menu przedmiotowe umieszczone po lewej stronie ekranu. Podzielone… Czytaj dalej >> Instrukcja Obsługi

Co to jest BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.