Udostępnianie Informacji

Informacje, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt udostępnia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933) z zachowaniem zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.… Czytaj dalej >> Udostępnianie Informacji