Harmonogram prób wzorcowych

Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie podaje harmonogram wysyłki wzorców, prób kalibracyjnych i terminy badań międzylaboratoryjnych:


Harmonogram wysyłki próbek do porównań międzylaboratoryjnych na rok 2024 (plik *.pdf – 564 KB)

Harmonogram wysyłki materiałów odniesienia na rok 2024 (plik *.pdf – 705 KB)flachy


Wysyłka będzie realizowana przez firmę kurierską. Zastrzega się zmianę w/w terminów o jeden dzień.

Prosimy o złożenie zamówień na załączonym druku wraz z upoważnieniem do wystawienia faktur bez Państwa podpisu.


Zamówienie na materiały odniesienia (mleko wzorcowe) na rok 2024 (plik *.pdf – 271 KB)

Zamówienie na materiały odniesienia (zestawy kalibracyjne) na rok 2024 (plik *.pdf – 221 KB)

Zamówienie na porównania międzylaboratoryjne na rok 2024 (plik *.pdf – 221 KB)


Zamówienia prosimy składać na cały rok. W ciągu roku możliwe będzie dokonanie zmian w złożonych zamówieniach. W przypadku zamówień jednorazowych należy je przysłać z miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do oczekiwanego terminu dostarczenia.

Regulamin uczestnictwa w programie badań międzylaboratoryjnych LOM KCHZ LR dla laboratoriów zajmujących się badaniem mleka surowego – (plik *.pdf)

Formularz “Sprawozdania z badań międzylaboratoryjnych na zawartość tłuszczu w śmietance” – (plik *.pdf)
Formularz “Sprawozdania z badań międzylaboratoryjnych na punkt zamarzania mleka surowego” – (plik *.pdf)
Formularz “Sprawozdania z badań międzylaboratoryjnych na skład chemiczny” – (plik *.pdf)

Zostaw komentarz