Działalność

Struktura firmy

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie statutu Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1227)

Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Krajowego Centrum Hodowli ZwierzątRegulamin Organizacyjny KCHZ.pdf

Wydział Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Borowiak Magdalena – Główny specjalista
Brzezińska Agnieszka – Główny specjalista
Czerwieniec Andrzej
– Starszy specjalista
Czub Grzegorz
– Starszy specjalista
Dobrowolska Małgorzata
– Główny specjalista
Dobrowolski Jacek
– Główny specjalista
Dzudzewicz Szczepan
– Główny specjalista
Faszczewski Adam
– Główny specjalista
Golik Joanna
– Specjalista
Jakubowska Sylwia
– Specjalista
Jaroszewski Krzysztof
– Główny specjalista
Kajak Monika
– Główny specjalista
Kocurek Barbara
– Główny specjalista
Kowalska Magdalena
– Starszy specjalista
Krencik Dorota
– Główny specjalista
Kwiatkowski Tadeusz
– Główny specjalista
Miszkiewicz Anna – Główny specjalista
Lasota Ewelina
– Główny specjalista
Łukawski Stanisław
– Główny specjalista
Panas Michał – Główny specjalista
Polberg Alicja
– Główny specjalista
Porankiewicz Joanna
– Główny specjalista
Raczyński Antoni
– Główny specjalista
Salmanowicz Katarzyna
– Główny specjalista

Stachurski Tomasz read more

Wydział Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół

Kwiatkowski Tadeusz – Główny specjalista – Kierownik

Baran Łukasz – Główny specjalista
Beszczyńska Lilianna
– Główny specjalista
Bobrzecki Lech
 – Główny specjalista
Brzezińska Agnieszka
 – Główny specjalista
Kobyliński Andrzej
 – Główny specjalista
Miszkiewicz Anna
– Główny specjalista
Molus Maria
– Główny specjalista
Mrówka Piotr
– Główny specjalista
Nawrot-Dybiec Dorota
– Starszy specjalista
Otulakowski Grzegorz
– Główny specjalista
Panas Michał
– Główny specjalista
Przyłucki Janusz
– Główny specjalista
Raczek-Zakrzewski Mateusz
– Główny specjalista
Szymula Jerzy
– Główny specjalista

Kontakt:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel (22) 632-01-42, (22) 632-01-56
faks (22) 632-01-15

email: kchz@kchz.agro.pl