Instrukcje i wytyczne

Instrukcja obchodzenia się z próbą mleka wzorcowego surowego

Instrukcja obchodzenia się z próbą mleka wzorcowego – ( plik *.pdf)

Instrukcja wykonania badań do porównań międzylaboratoryjnych na skład chemiczny mleka

Instrukcja wykonania badań do porównań międzylaboratoryjnych na skład chemiczny mleka lub poziom mocznika – (plik *.pdf)

Instrukcja obchodzenia się z próbką wzorcową mleka surowego i próbek kalibracyjnych na PZ

Instrukcja obchodzenia się z próbką wzorcową mleka surowego i próbek kalibracyjnych na punkt zamarzania – (plik *.pdf) read more