Cennik

Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone przez Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku – (plik *.pdf – 1143 KB)

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone przez Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku – (plik *.pdf – 1 MB) read more

Laboratorium Mleka

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 921, z 2008 r. poz. 1056, z 2009 r. poz. 1775, z 2010 r. poz. 857 oraz z 2011 r. poz. 622) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt wykonuje zadania z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt przez prowadzenie laboratorium referencyjnego badającego mleko w ramach oceny wartości użytkowej bydła, owiec i kóz.
Laboratorium referencyjne wykonuje zadania polegające na:
1) przygotowaniu materiałów odniesienia,
2) organizowaniu badań porównawczych w celu ujednolicenia standardów i metod analitycznych,
3) prowadzenia szkoleń pracowników laboratoriów,
4) przeprowadzaniu badań laboratoryjnych mających na celu potwierdzenie wyników badań przeprowadzonych przez inne laboratoria, w szczególności jeżeli otrzymane wyniki badań budzą wątpliwości.

Laboratorium referencyjne jest członkiem CECALAIT.

Certyfikat jakości ICAR (plik *.pdf – 10 MB)

Certyfikat PCA nr AB467 (plik *.pdf – 812 KB)

Zakres Akredytacji nr AB467 (plik *.pdf – 568 KB)

Instrukcje i wytyczne

Instrukcja obchodzenia się z próbą mleka wzorcowego surowego

Instrukcja obchodzenia się z próbą mleka wzorcowego – ( plik *.pdf)

Instrukcja wykonania badań do porównań międzylaboratoryjnych na skład chemiczny mleka

Instrukcja wykonania badań do porównań międzylaboratoryjnych na skład chemiczny mleka lub poziom mocznika – (plik *.pdf)

Instrukcja obchodzenia się z próbką wzorcową mleka surowego i próbek kalibracyjnych na PZ

Instrukcja obchodzenia się z próbką wzorcową mleka surowego i próbek kalibracyjnych na punkt zamarzania – (plik *.pdf)

Instrukcja obchodzenia się z próbkami kalibracyjnymi na skład chemiczny i mocznik

Instrukcja obchodzenia się z próbkami kalibracyjnymi na skład chemiczny i mocznik – (plik *.pdf)