Cennik

Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r. Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w sprawie wysokości opłat za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru stada zwierząt futerkowych i matek pszczelich od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku – (plik *.pdf – 449 KB)

Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone przez Laboratorium Oceny Mleka KCHZ Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku – (plik *.pdf – 1143 KB) read more

Dostawa energii elektrycznej – ZP.262.6.2020


Informacja o wyniku postępowania – (plik *.pdf – 181 KB)

Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 172 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu – (plik *.pdf – 169 KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 492 KB)
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 47 KB)

Wydział Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół

Tadeusz Kwiatkowski – Główny specjalista – Kierownik Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Mateusz Raczek-Zakrzewski – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Janusz Przyłucki – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Anna Miszkiewicz – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Lilianna Beszczyńska – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Grzegorz Otulakowski – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Michał Panas – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Agnieszka Brzezińska – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Łukasz Baran – Główny specjalista w Wydziale Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Maria Molus – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Lech Bobrzecki – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Andrzej Kobyliński – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Piotr Mrówka – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Jerzy Szymula – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Dorota Nawrot-Dybiec – Starszy specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół

Kontakt:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel (22) 632-01-42, (22) 632-01-56
faks (22) 632-01-15

email: t.kwiatkowski@kchz.agro.pl , kchz@kchz.agro.pl