Stanowisko do Spraw Zamówień Publicznych

Marcin Czajka – Główny specjalista – Kierownik

Kontakt:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel (22) 632-01-42, (22) 631-82-79
faks (22) 632-01-15

email: kchz@kchz.agro.pl