Wydział Finansów i Księgowości

Edyta Koźbiał – Główny Księgowy
Dorota Broda – Z-ca Głównego Księgowego

Kontakt:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel (22) 632-01-42, (22) 632-86-03, (22) 632-01-41
faks (22) 632-01-15

email: kchz@kchz.agro.pl