Wydział Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół

Tadeusz Kwiatkowski – Główny specjalista – Kierownik
Mateusz Raczek-Zakrzewski – Główny specjalista

Kontakt:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel (22) 632-01-42, (22) 632-01-56
faks (22) 632-01-15

email: kchz@kchz.agro.pl