Informacja

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U.2022.998 t. j.) – Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie informuje, że posiada zbędne i zużyte następujące składniki majątkowe: plik ( *.pdf 1,68MB)