Personel

Agnieszka Szewczyk – Kierownik LOM KCHZ LR z/s w Parzniewie
Beata Kamińska – Główny specjalista ds. przetwarzania danych
Bożena Jarczewska – Asystent ds. badań
Karolina Angowska – Starszy specjalista ds. badań
Magdalena Świderska – Główny specjalista ds. badań
Dorota Cieślakowska – Główny specjalista ds. badań
Daria Jaworska – Specjalista ds. badań
Ewa Kryjan – Specjalista ds. badań
Bartosz Janke – Specjalista ds. badań
Joanna Wójcik – Specjalista ds. badań
Piotr Worek – Asystent ds. badań
Arletta Serafin – Asystent ds. badań
Katarzyna Kacprzyk – Asystent ds. badań
Weronika Leksander – Asystent ds. badań
Katarzyna Jaszczyk – Asystent ds. badań
Ewa Koza – Pracownik gospodarczy
Marek Dąbrowski – Pracownik gospodarczy – kierowca
Ryszard Wachowicz – Starszy rzemieślnik
Dariusz Grzegorczyk – Asystent ds. badań read more

obrazek

Działalność

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt wykonuje zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2017 r., poz. 2132), przez:
1) kontrolę:
a) w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz hodowli zwierząt i rozrodu,
b) zootechniczną w handlu,
c) sposobu wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych przyznanych podmiotom realizującym zadania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej;
2) prowadzenie:
a) laboratorium badania grup krwi,
b) laboratorium referencyjnego badającego mleko w ramach oceny wartości użytkowej bydła, owiec i kóz;
3) współpracę z organizacjami międzynarodowymi działającymi w dziedzinie hodowli, oceny i rozrodu zwierząt gospodarskich. read more

Wydział Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół

Tadeusz Kwiatkowski – Główny specjalista – Kierownik Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Mateusz Raczek-Zakrzewski – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Janusz Przyłucki – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Wilhelmina Gibowska – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Alina Galiszewska – Asystent Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Anna Miszkiewicz – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Lilianna Beszczyńska – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Grzegorz Otulakowski – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Michał Panas – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Agnieszka Brzezińska – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Łukasz Baran – Główny specjalista w Wydziale Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Krzysztof Wieczorek – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Maria Molus – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Lech Bobrzecki – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Andrzej Kobyliński – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Piotr Mrówka – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Jerzy Szymula – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Dorota Nawrot-Dybiec – Starszy specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół

Kontakt:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel (22) 632-01-42, (22) 632-01-56
faks (22) 632-01-15

email: t.kwiatkowski@kchz.agro.pl , kchz@kchz.agro.pl

Wydział Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Dorota Krencik  – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Alicja Polberg  – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Wojciech Ryba – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Szczepan Dzudzewicz – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Marek Kozubowski – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Krzysztof Jaroszewski – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Joanna Golik – Specjalista w Wydziale Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Sylwia Jakubowska – Asystent w Wydziale Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Małgorzata Dobrowolska – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Jacek Dobrowolski – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Sławomir Szymański– Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Tomasz Stachurski – Asystent w Wydziale Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Joanna Porankiewicz – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Magdalena Kowalska – Starszy specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Andrzej Czerwieniec – Starszy specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Barbara Kocurek – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Antoni Raczyński – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Stanisław Łukawski – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Kamil Stąporek – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Grzegorz Czub – Starszy specjalista w Wydziale Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Katarzyna Salmanowicz – Starszy specjalista w Wydziale Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Magdalena Borowiak – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Ewelina Lasota – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Adam Faszczewski – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Tadeusz Kwiatkowski – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Monika Kajak – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Kontakt:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel (22) 632-01-42
faks (22) 632-01-15

email: kchz@kchz.agro.pl