Wydział Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół

Do zadań Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół należy w szczególności: 1) prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej stad zwierząt futerkowych i pszczół oraz publikowanie wyników tej oceny; 2) prowadzenie ksiąg dla każdego z gatunków zwierząt futerkowych i linii hodowlanych pszczół; 3) prowadzenie systemów informatycznych na potrzeby ksiąg hodowlanych i oceny wartości użytkowej i hodowlanej… Czytaj dalej >> Wydział Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół