Harmonogram prób wzorcowych

Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie podaje harmonogram wysyłki wzorców, prób kalibracyjnych i terminy badań międzylaboratoryjnych:

Harmonogram wysyłki próbek do porównań międzylaboratoryjnych na rok 2024 (plik *.pdf – 564 KB)

Harmonogram wysyłki materiałów odniesienia na rok 2024 (plik *.pdf – 705 KB)flachy

Wysyłka będzie realizowana przez firmę kurierską. Zastrzega się zmianę w/w terminów o jeden dzień.

Prosimy o złożenie zamówień na załączonym druku wraz z upoważnieniem do wystawienia faktur bez Państwa podpisu. read more