Dostawa samochodów osobowych – ZP.262.4.2022


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – (plik*.pdf – 103KB)


Informacja z otwarcia ofert – (plik *.pdf – 102 KB)


Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – (plik *.pdf – 102 KB)


Specyfikacja Warunków Zamówienia – aktualna – (plik *.pdf – 340 KB)


Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ – (plik *.pdf – 100 KB)
Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ – (plik *.pdf – 101 KB)
Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ – (plik *.pdf – 104 KB)


Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00117357_01 – (plik *.pdf – 80 KB)
Specyfikacja Warunków Zamówienia – (plik *.pdf – 340 KB)
Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia – (plik *.docx – 27 KB)