Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Bilans jednostki budżetowej – (plik *.pdf – 673 KB)
Informacja dodatkowa – (plik *.pdf – 2,78 MB)
Rachunek zysków i strat – (plik *.pdf – 518 KB)
Zestawienie zmian w funduszu – (plik *.pdf – 435 KB)