Historia

obrazek

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2001 roku.

Zostało utworzone na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2000 roku. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt jest prawnym następcą zlikwidowanej w 2000 roku Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie, która została utworzona Rozporządzeniem Rady Ministrów w 1975 roku przez połączenie Wojewódzkich Stacji Oceny Zwierząt i Państwowych Zakładów Unasieniania Zwierząt w celu realizowania polityki państwa w zakresie oceny i hodowli zwierząt gospodarskich.

W okresie minionych 25 lat nadrzędnym celem prowadzonej działalności było wspieranie rozwoju hodowli i unasieniania zwierząt oraz realizacja krajowych programów hodowlanych. Systematycznie, we współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie, doskonalone były metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt. Obecny stan hodowli zwierząt gospodarskich w kraju to wynik pracy wielu zespołów ludzi w tym pracowników Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt i jej oddziałów terenowych.

 

Od chwili utworzenia w 1975 r., Centralną Stacją Hodowli Zwierząt kierowali:

– mgr inż. Bogdan Wojtulewicz      1975.11.01 – 1985.05.31

– mgr inż. Józef Pieńkowski      1985.06.01 – 1987.04.15

– inż. Waldemar Jandl       1987.04.16 – 1988.04.30

– mgr inż. Jerzy Michałowicz       1988.05.01 – 1992.12.04

– mgr inż. Marek Nagrabecki       1992.12.07 – 1994.09.14

– mgr inż. Włodzimierz Komorowski       1994.10.17 – 1998.03.02

– mgr inż. Adam Gałgański       1998.03.03 – 1998.08.15

– mgr inż. Mieczysław Robak       1998.09.14 – 1999.07.31

– mgr inż. Zbigniew Kossowski       1999.08.01 – 2000.12.3

 

Od chwili utworzenia w 2001 r., Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt kierowali:

– mgr inż. Zbigniew Kossowski       2000.12.31 – 2001.11.21

– mgr inż. Aleksander Merecki       2001.11.23 – 2006.01.31

– mgr inż. Leszek Sobolewski       2006.01.31 – obecnie Dyrektor KCHZ

Zostaw komentarz