Struktura firmy


Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie statutu Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1227)

Regulamin organizacyjny Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt