Laboratorium

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36), Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt prowadzi laboratorium referencyjne badające mleko w ramach oceny wartości użytkowej bydła, owiec i kóz, które wykonuje zadania polegające na:combifos
1) przygotowywaniu materiałów odniesienia,
2) organizowaniu badań porównawczych w celu ujednolicenia standardów i metod analitycznych,
3) prowadzeniu szkoleń pracowników laboratoriów, o których mowa w art. 20 wyżej wymienionej ustawy,
4) przeprowadzaniu badań laboratoryjnych mających na celu potwierdzenie wyników badań przeprowadzonych przez inne laboratoria, w szczególności jeżeli otrzymane wyniki badań budzą wątpliwości.

Laboratorium referencyjne jest członkiem CECALAIT.

Certyfikat jakości ICAR (plik *.pdf – 2 MB)

Certyfikat PCA nr AB467 (plik *.pdf – 809 KB)

Zakres Akredytacji nr AB467 (plik *.pdf – 295 KB)