XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

W dniach 12-14 maja 2023 r. w Poznaniu odbyła się XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Tradycyjnie Wystawa była przeglądem najlepszych zwierząt z polskiej hodowli: bydła ras mlecznych i mięsnych, koni, owiec i kóz, drobiu oraz zwierząt futerkowych. Pierwszy raz prezentowane były alpaki.
W ramach ekspozycji ras rodzimych prezentowano gatunki/rasy/odmiany/rody/linie hodowlane oraz zwierzęta nie podlegające ocenie.
W ramach ekspozycji ras rodzimych prezentowane były m.in. klacze ze źrebiętami koni ras: konik polski, huculskiej, wielkopolskiej, małopolskiej, śląskiej, polski koń zimnokrwisty w typie sztumskim oraz ogiery rasy małopolskiej i wielkopolskiej.
Zaprezentowano również kozy rasy karpackiej, kazimierzowskiej i sandomierskiej, gęsi białe kołudzkie oraz pszczoły.
Zwierzęta grupy konkursowej oceniały zespoły sędziowskie powołane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Najlepszym zwierzętom przyznano 88 tytułów czempiona, 77 tytułów wiceczempiona oraz 502 złotych i 10 srebrnych medali. Hodowcy zwierząt, które uzyskały tytuły czempionów, a także tych zwierząt, którym przyznano złote medale otrzymali nagrody finansowe.
Najlepsze zwierzęta zaprezentowano szerokiej publiczności w czasie pokazów na specjalnie do tego celu przygotowanych ringach. XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, obok pokazów zwierząt hodowlanych, była również miejscem wielu imprez towarzyszących, które podkreślały szczególny charakter święta polskiej hodowli.

Koordynator dostępności

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt informuje, że zgodnie z art. 14.1 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm), Pan Paweł Kajak – Główny Specjalista Wydziału Administracji, Planowania i Inwestycji, został wyznaczony do pełnienia funkcji koordynatora dostępności w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt.

Dane kontaktowe:
Paweł Kajak
tel. +48 22 632 82 04, e-mail: p.kajak@kchz.agro.pl