INFORMACJA O ORGANIZACJI XXX NARODOWEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Pana Henryka Kowalczyka, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o organizacji XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, uprzejmie informuję, że  funkcja organizatora technicznego tej Wystawy została powierzona Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt.

XXX Narodowa Wystawy Zwierząt Hodowlanych odbędzie się w dniach 12 – 14 maja 2023 r., na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej 14.

Leszek Sobolewski
Dyrektor
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

Koordynator dostępności

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt informuje, że zgodnie z art. 14.1 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm), Pan Paweł Kajak – Główny Specjalista Wydziału Administracji, Planowania i Inwestycji, został wyznaczony do pełnienia funkcji koordynatora dostępności w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt.

Dane kontaktowe:
Paweł Kajak
tel. +48 22 632 82 04, e-mail: p.kajak@kchz.agro.pl