Kontakt


Adres:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa

Godziny Urzędowania:
7.30 – 15.30

Sekretariat:
tel. (22) 632 01 42, (22) 632 01 59
faks. (22) 632 01 15
e-mail: kchz @ kchz.agro.pl

Adres Strony Internetowej: www.kchz.agro.pl


Inspektor Ochrony Danych – Krzysztof Staniak, tel. +48 22 620 12 00, e-mail: iod @ kchz.agro.pl


Koordynator dostępności – Paweł Kajak, tel. +48 632 82 04, e-mail: p.kajak @ kchz.agro.pl