Laboratorium Oceny Mleka

Agnieszka Szewczyk – Kierownik LOM KCHZ LR z/s w Parzniewie
Beata Kamińska – Główny specjalista ds. przetwarzania danych
Bożena Jarczewska – Asystent ds. badań
Karolina Angowska – Starszy specjalista ds. badań
Magdalena Świderska – Główny specjalista ds. badań
Dorota Cieślakowska – Główny specjalista ds. badań
Daria Jaworska – Specjalista ds. badań
Ewa Kryjan – Specjalista ds. badań
Bartosz Janke – Specjalista ds. badań
Joanna Wójcik – Specjalista ds. badań
Piotr Worek – Asystent ds. badań
Arletta Serafin – Asystent ds. badań
Katarzyna Kacprzyk – Asystent ds. badań
Weronika Leksander – Asystent ds. badań
Katarzyna Jaszczyk – Asystent ds. badań
Ewa Koza – Pracownik gospodarczy
Marek Dąbrowski – Pracownik gospodarczy – kierowca
Ryszard Wachowicz – Starszy rzemieślnik
Dariusz Grzegorczyk – Asystent ds. badań

Kontakt:
Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie
ul. Przyszłości 1
05-804 Pruszków

tel/faks (22) 759 82 09, (22) 730 02 63
e-mail: a.szewczyk@kchz.agro.pl , lom_parzniew@kchz.agro.pl , lab_parzniew@kchz.agro.pl