Laboratorium Oceny Mleka – Laboratorium Referencyjne

Agnieszka Szewczyk – Główny specjalista – Kierownik
Beata Kamińska – Główny specjalista

Kontakt:
Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie
ul. Przyszłości 1
05-804 Pruszków

tel/faks (22) 759 82 09, (22) 730 02 63
e-mail: lom_parzniew@kchz.agro.pl , lab_parzniew@kchz.agro.pl,  kchz@kchz.agro.pl