Laboratorium Oceny Mleka

Agnieszka Szewczyk – Kierownik LOM KCHZ LR z/s w Parzniewie
Beata Kamińska – Główny specjalista ds. przetwarzania danych
Bożena Jarczewska – Asystent ds. badań
Karolina Angowska – Starszy specjalista ds. badań
Magdalena Świderska – Główny specjalista ds. badań
Dorota Cieślakowska – Główny specjalista ds. badań
Daria Jaworska – Asystent ds. badań
Ewa Choromańska – Specjalista ds. badań
Bartosz Janke – Asystent ds. badań
Joanna Wójcik – Specjalista ds. badań
Małgorzata Siemiątkowska – Asystent ds. badań
Ewa Koza – Pracownik gospodarczy
Marek Dąbrowski – Pracownik gospodarczy – kierowca
Ryszard Wachowicz – Starszy rzemieślnik
Bogusław Palcewicz – Asystent ds. logistyki i transportu

Kontakt:
Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie
ul. Przyszłości 1
05-804 Pruszków

tel/faks (22) 759 82 09, (22) 730 02 63
e-mail: a.szewczyk@kchz.agro.pl , lom_parzniew@kchz.agro.pl , lab_parzniew@kchz.agro.pl