Laboratorium Oceny Mleka

Szewczyk Agnieszka – Główny Specjalista – Kierownik

Angowska Karolina – Starszy specjalista
Cieślakowska Dorota – Główny specjalista
Dąbrowski Marek– Pracownik gospodarczy – kierowca
Grzegorczyk Dariusz – Asystent
Janke Bartosz – Specjalista
Jarczewska Bożena – Asystent
Jaszczuk Katarzyna– Asystent
Jaworska Daria – Specjalista
Kacprzyk Katarzyna – Asystent
Kamińska Beata – Główny Specjalista
Koza Ewa – Robotnik Gospodarczy
Kryjan Ewa – Specjalista
Serafin Arletta – Asystent
Świderska Magdalena – Główny Specjalista
Wachowicz Ryszard – Starszy Rzemieślnik
Worek Piotr – Asystent
Wójcik Joanna – Specjalista

Kontakt:
Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt
Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie
ul. Przyszłości 1
05-804 Pruszków

tel/faks (22) 759 82 09, (22) 730 02 63
e-mail: lom_parzniew@kchz.agro.pl , lab_parzniew@kchz.agro.pl,  kchz@kchz.agro.pl