Wydział Administracji, Planowania i Inwestycji

Marcin Czajka     – Główny Specjalista – Kierownik Wydziału Administracji, Planowania i Inwestycji
Aleksandra Nagórka    – Główny specjalista Wydziału Administracji, Planowania i Inwestycji
Adam Kubajek     – Asystent Wydziału Administracji, Planowania i Inwestycji
Kontakt:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel (22) 632-01-42, (22) 631-82-79
faks (22) 632-01-15

email: m.czajka@kchz.agro.pl , kchz@kchz.agro.pl