Wydział Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół

Tadeusz Kwiatkowski – Główny specjalista – Kierownik Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Mateusz Raczek-Zakrzewski – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Janusz Przyłucki – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Anna Miszkiewicz – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Lilianna Beszczyńska – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Grzegorz Otulakowski – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Michał Panas – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Agnieszka Brzezińska – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Łukasz Baran – Główny specjalista w Wydziale Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Krzysztof Wieczorek – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Maria Molus – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Lech Bobrzecki – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Andrzej Kobyliński – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Piotr Mrówka – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Jerzy Szymula – Główny specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół
Dorota Nawrot-Dybiec – Starszy specjalista Wydziału Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół

Kontakt:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel (22) 632-01-42, (22) 632-01-56
faks (22) 632-01-15

email: t.kwiatkowski@kchz.agro.pl , kchz@kchz.agro.pl