Wydział Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Dorota Krencik  – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Alicja Polberg  – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Szczepan Dzudzewicz – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Krzysztof Jaroszewski – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Joanna Golik – Specjalista w Wydziale Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Sylwia Jakubowska – Asystent w Wydziale Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Małgorzata Dobrowolska – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Jacek Dobrowolski – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Sławomir Szymański– Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Tomasz Stachurski – Asystent w Wydziale Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Joanna Porankiewicz – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Magdalena Kowalska – Starszy specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Andrzej Czerwieniec – Starszy specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Barbara Kocurek – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Antoni Raczyński – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Stanisław Łukawski – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Kamil Stąporek – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Grzegorz Czub – Starszy specjalista w Wydziale Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Katarzyna Salmanowicz -Główny specjalista w Wydziale Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Magdalena Borowiak – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Ewelina Lasota – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich
Adam Faszczewski – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Tadeusz Kwiatkowski – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Monika Kajak – Główny specjalista Wydziału Kontroli Hodowli i Rozrodu Zwierząt Gospodarskich

Kontakt:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
ul. Sokołowska 3
01-142 Warszawa
tel (22) 632-01-42
faks (22) 632-01-15

email: kchz@kchz.agro.pl