Działalność

Harmonogram prób wzorcowych

Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie podaje harmonogram wysyłki wzorców, prób kalibracyjnych i terminy badań międzylaboratoryjnych:

Harmonogram wysyłki próbek do porównań międzylaboratoryjnych na rok 2023 (plik *.pdf – 564 KB)

Harmonogram wysyłki materiałów odniesienia na rok 2023 (plik *.pdf – 699 KB)

Harmonogram wysyłki próbek do porównań międzylaboratoryjnych na rok 2022 (plik *.pdf – 560KB)

Harmonogram wysyłki materiałów odniesienia na rok 2022 (plik *.pdf – 679KB)

Wysyłka będzie realizowana przez firmę kurierską. Zastrzega się zmianę w/w terminów o jeden dzień.

Prosimy o złożenie zamówień na załączonym druku wraz z upoważnieniem do wystawienia faktur bez Państwa podpisu.

Zamówienie na materiały odniesienia (mleko wzorcowe) na rok 2023 (plik *.pdf – 271 KB)

Zamówienie na materiały odniesienia (zestawy kalibracyjne) na rok 2023 (plik *.pdf – 221 KB) read more

Cennik